Seksualitāte: māksla būt ar sevi, māksla būt ar citiem

KAD: 2020. gada 28. marts / 11.00-13.00
KUR: Vecā Ostmala 24 (5. stāvs), Liepāja/ Coworking Liepāja
EKSPERTS: Marks Jermaks – eksistenciālais psihologs
REĢISTRĀCIJA: https://forms.gle/NVL4zXDrUse4b51k9
MAKSA: 10 EUR

Ar seksualitāti saistītie jautājumi piesaista plašu uzmanību, jo šī ir viena no atslēgas jomām pilnvērtīgai dzīvei. Tomēr šauri bioloģisks skats sniedz visai ierobežotu priekšstatu par cilvēka seksualitāti.

Seksualitāte būtu aplūkojama plašāk – kā dzīvības spēks, vitalitāte, enerģija, kas pamudina mūs ieiet attiecībās. Sekss ir klātbūtnes izpausmes veids, bet seksualitāte – cilvēku attiecību dimensija, kas neaprobežojas tikai ar dzimumdzīvi.

Iepazīt savu seksualitāti nozīmē iepazīt sevi visdziļākajā būtībā, kā arī atklāt savus iekšējos resursus.

Pasākuma laikā apcerēsim seksualitātes intersubjektīvos (ar attiecībām saistītos) aspektus, kā arī seksualitāti kā svarīgu identitātes elementu. Kas pēc būtības ir seksualitāte? Kas ir seksualitātes apzinātie un neapzinātie aspekti? Par ko liecina grūtības seksuālā jomā? Ko nozīmē lietot seksualitāti kā resursu?

====
Marks Jermaks – eksistenciālais psihologs. Konsultē pieaugušos, vada psihoterapijas grupas, kā arī seksualitātei veltītus seminārus.

Pusaudžu emocionālās reakcijas un to cēloņi. Krīzes un adaptācijas mehānismi

KAD: 2020. gada 22. februāris / 11.00-12.30
KUR: Vecā Ostmala 24 (5. stāvs), Liepāja/ Coworking Liepāja
EKSPERTS: Artūrs Miksons – RSU Psihosomatikas klīnikas ārsts-psihoterapeits
REĢISTĀCIJA: https://forms.gle/t2anDvL7ejk4hMD3A
MAKSA: 10 EUR
—-
Tu piedzīvosi visos veidos to, ko Tu radi pats…
/dr.Artūrs Miksons/
—-
Pusaudžu periodā nākas saskarties ar dažādiem jautājumiem un problēmām, kurus saprast un risināt nereti nemaz nav tik viegli, piemēram, autonomija (neatkarība) un atkarība no vecākiem, seksualitātes jautājumi, attiecību un identitātes jautājumi.

Dzīves laikā neizbēgamas ir dažnedažādas krīzes – gan attīstības, gan traumatiskās. Tas, kādus izstrādājam adaptācijas mehānismus to laikā un pēc tam, nosaka to, kā mēs adaptējamies citām dzīves situācijām.

Artūrs Miksons ir RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docētājs, pasniedz lekcijas studentiem dažādos lekciju kursos – psihosomatika, psihiskā veselība, psihoterapija, kā arī ir vadītājs vairākiem studentu zinātniski pētnieciskajiem darbiem.